NAJDETE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU
INFO PRO ROK 2020

- termín konání:
     3. - 11.7.2020
- místo konání:
     Penzion Modrá Kotva
     Mrákotín u Telče

Kontaktní formulář

NAŠI SPONZOŘI


Vlastimil Vildman
VÍTEJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLKU MRÁČ Z.S.


    Informace o táboře Mrákotín 2021

TBÁRO BUDE! :)

V letošním roce jsme zažili mnoho změn, ať již pandemie či zakládání rodin našimi členy nebo rozšíření řad asistentů o nové dobrovolníky.  

Změna kontaktních osob pro komunikaci s rodičema:

Mgr. Eva Duchoňová, DiS, +420 607 544 173, spolek.mrac@gmail.com

 • komunikace s rodiči
 • vyřizování dotazů ze stran veřejnosti
 • asistent

Zuzana Buroňová, +420 728 990 011, spolek.mrac@gmail.com

 • programová vedoucí
 • komunikace s rodiči
 • vyřizování dotazů ze stran veřejnosti
 • asistent


Podmínky tábora 2021:

Bude vyžadován negativní test na covid-19, zatím se neví, zda antigenní či PCR, čekáme na vyjádření Ministerstva zdravotnictví.

Cena tábora v roce 2021 je stanovena na 6 700 Kč (slovy: šest tisíc sedm set korun českých).

Detailní pokyny zájemci, se kterými jsme již komunikovali, dostanou do 8.6.2021 emailem. Děkujeme za pochopení a spolupráci, až do těchto dní jsme neznali stanovisko MZČR a podmínky konání tábora. Naštěstí vše dobře dopadlo.

-------


    Jak jsme začali jako Spolek Mráč?

     Tábor Mrákotín vznikl původně z iniciativy dvou pracovnic ze speciální školy v Žebráce, pod jejichž vedením a pod záštitou SPV Lysá nad Labem tábor fungoval dlouhá léta. Vše se změnilo v roce 2016, kdy hlavní pořadatelky uspořádaly z osobních důvodů tábor naposledy. S nimi jsme bohužel ztratili i záštitu SPV Lysá nad Labem, a tak jsme stáli před rozhodnutím co dál.

     Jelikož hrstka věrných asistentů neoblomně věřila ve smysl tohoto tábora, rozhodli jsme se založit Spolek Mráč a tábor pořádat dál, jak se tak říká, „na vlastní triko“. Martin Strejc - předseda Spolku Mráč - je tedy zároveň i naším hlavním vedoucím, který na sebe hrdinně vzal toto břímě a kterému vděčíme za to, že tábor dále funguje.

     O čem vlastně náš tábor je?

     Tábor Mrákotín je devítidenní pobyt pro osoby s kombinovaným postižením, který se strukturou a organizací snažíme co nejvíce přiblížit klasickým táborům. Jezdí s námi děti s Downovým syndromem, po dětské mozkové obrně, s postižením autistického spektra, s poruchou sluchu, ADHD, vozíčkáři a také děti z dětského domova v Berouně.
     Handicapovaným osobám poskytujeme po celou dobu trvání akce každodenní a neustálou asistenci, čili jako jeden z mála táborů dopřáváme dovolenou nejen postiženým dětem, ale také jejich rodičům, kteří díky naší dobrovolné péči nemusí být na táboře přítomní.

     My asistenti jezdíme na tábor ze své vlastní vůle, svého přesvědčení a své touhy alespoň jednou v roce pomáhat a nemyslet pouze na sebe. Jezdíme bez nároku na finanční či materiální odměnu, o to více si ale každý rok z tábora odvážíme ty důležité věci, které nejdou nijak vyčíslit. Konkrétně srovnané životní priority, jiný náhled na svět, radost, osobní růst a překonávání svých možností a v neposlední řadě i spoustu zážitků a dobrých přátel na celý život.

     Kde se tábor koná a proč?

     Jezdíme každý rok do penzionu Modrá Kotva v Mrákotíně u Telče, který nejen vyhovuje našim potřebám (bezbariérový přístup, atp.), ale jehož majitelé nás už dobře znají a každý rok nám vychází neuvěřitelně vstříc. I díky tomu, že jezdíme stále na jedno místo, se nám daří vytvářet na táboře rodinnou atmosféru, kde se cítí dobře nejen všechny děti, ale i my asistenti, jelikož v naší rodině nikoho nezahanbujeme, nepřehlížíme ani nevyčleňujeme. Naopak jeden na druhého dáváme pozor, pomáháme si a užíváme si společně strávený čas.

     A z čeho tábor platíme?  

     Tábor se nám daří pořádat jen a pouze díky sponzorským darům od těch, kterým není život handicapovaných lhostejný a kterým leží na srdci udělat v životě neobyčejných dětí a rodičů alespoň malou změnu k lepšímu, dopřát jim krok k normálnosti alespoň na 9 dní v roce. S ohledem na těžkou životní situaci některých rodin nepožadujeme po rodičích či opatrovnících, aby za děti platili více než je nutné, proto se v jejich ceně tábora promítá pouze ubytování a strava.

     Každý rok se snažíme, aby si děti tábor maximálně užily, proto jezdíme na výlety do jihlavské zoo, do Telče na zmrzlinový pohár a na památku si necháváme vyrobit trička, která nám vždy připomenou, o čem daný rok tábor byl. Stále ale musíme brát ohled na nastřádané finance, které se bohužel rok od roku shání hůře.

    Pomocí nám jsou ale nejen peníze, ale také různé dary (plyšáci, výtvarné potřeby, hygienické potřeby, apod.), které využijeme třeba při výrobě s dětmi nebo jako odměny za soutěže. Protože i my na našem táboře dodržujeme to, že máme každý rok jiné téma celotáborové hry, soutěžíme, vyrábíme a hrajeme si. Vše samozřejmě upravujeme tak, aby se mohl zúčastnit každý, ať už má jakékoli postižení.

Důležité kontakty:

Martin Strejc: +420 724 285 732, spolek.mrac@gmail.com

 • předseda Spolku Mráč, hlavní vedoucí tábora
 • agenda: organizace tábora po právní stránce, včetně komunikace se sponzory

Mgr. Eva Duchoňová, DiS:+420 607 544 173, spolek.mrac@gmail.com

 • komunikace s rodiči
 • vyřizování dotazů ze stran veřejnosti
 • asistent

Zuzana Buroňová: +420 728 990 011, spolek.mrac@gmail.com

 • programová vedoucí
 • komunikace s rodiči
 • vyřizování dotazů ze stran veřejnosti
 • asistent